Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nocni chuligani

Kamera Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej w Gsańsku

Po raz kolejny dzięki monitoringowi miejskiemu udało się zatrzymać chuliganów.

W dniu 20 listopada strażnik pełniący służbę w studiu monitoringu przy Komisariacie Policji V na Przymorzu ok. godz. 3.00 nad ranem zauważył 3 mężczyzn wchodzących na molo w Brzeźnie. Opuszczając molo mężczyźni zaczęli zrywać proporce zawieszone na masztach, a następnie schowali je pod kurtkami. O zdarzeniu strażnik powiadomił dyżurnego Komisariatu Policji VI w Nowym Porcie, który wysłał na miejsce 2 patrole. Po krótkiej obserwacji terenu policjanci zatrzymali wszystkich sprawców i ukarali ich mandatami karnymi.