Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nocne patrole Straży Miejskiej w Gdańsku

Nocne patrole

Straż Miejska co jakiś czas patroluje miasto także nocą. Tak było w czasie Euro 2012, Jarmarku Św. Dominika czy po nadejściu mrozów w styczniu.

Przez cały ubiegły tydzień gdańscy strażnicy pełnili wydłużoną służbę do godziny 1.00 w nocy. W tym czasie podejmowali interwencje na zgłoszenia mieszkańców oraz czuwali nad porządkiem w naszym mieście. W godzinach nocnych tj. pomiędzy 22.00 a 1.00 strażnicy podjęli ponad 100 interwencji. Najwięcej dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach zakazanych. Ukarano mandatami 34 osoby i pouczono 20. Trzy osoby nietrzeźwe przewieziono do pogotowia socjalnego. Podjęto 26 interwencji porządkowych oraz 18 związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Strażnicy udali się też do kilku budynków po otrzymaniu zgłoszeń od mieszkańców, że na ich klatkach schodowych przebywają osoby bezdomne.

Oprócz tego strażnicy sprawdzali miejsca, w których nocują osoby bezdomne. Wiaty śmietnikowe, działkowe altany czy opuszczone budynki do rozbiórki oznaczone tablicami: „Uwaga teren niebezpieczny – przebywanie grozi kalectwem lub śmiercią” są na razie „bezpiecznym” schronieniem przed deszczem czy chłodem. W kilku takich miejscach strażnicy natrafili na osoby bezdomne. W większości przypadków osoby takie odmawiają jakiejkolwiek pomocy. W czwartek 29 listopada po otrzymaniu zgłoszenia strażnicy znaleźli pod wiatą śmietnikową przy ul. Sukienniczej mężczyznę, który nie mógł chodzić i od dwóch dni przebywał w śmietniku. Wezwali do niego karetkę, która zabrała go Szpitala Wojewódzkiego.

Z nadejściem mrozów Straż Miejska w Gdańsku podejmie ponownie wydłużone patrole nocne.

[wpspoiler name="Fotorelacja - nocne patrole Straży Miejskiej w Gdańsku" ][gallery link="file" columns="3" include="6740, 6738, 6732, 6731, 6730, 6729"] [/wpspoiler]