Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Niszczenie plakatów wyborczych w Oliwie

Monitoring zarejestrował liczną grupę osób zrywających ogłoszenia wyborcze.

Zdarzenie miało miejsce dnia 5 listopada około godziny 21:40. Operator monitoringu Straży Miejskiej zaobserwował na ul. Kanapariusza dwudziestu sześciu młodych ludzi, którzy zrywali i niszczyli plakaty wyborcze kandydatów do wyborów samorządowych. O zaistniałym fakcie natychmiast powiadomiono Policję, która wylegitymowała sprawców i prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.