Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Niosą pomoc, mają to we krwi

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gdańsku oddają krew. Z własnej inicjatywy pomagają potrzebującym. Ostatnio włączyli się do ogólnopolskiej akcji „spoKREWnieni służbą”.

Poniedziałek, 27 marca. Około godziny 8:00 na parkingu przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej w Gdańsku zatrzymuje się specjalistyczny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Na miejscu czekają już mundurowi. Jest wśród nich reprezentacja funkcjonariuszy należących do Klubu Honorowego Dawcy Krwi przy Straży Miejskiej w Gdańsku.

Krew oddaję regularnie od kilku lat. Do klubu należę od początku jego istnienia. Cieszę się, że mogę w ten sposób uratować komuś życie – mówi Paweł Nadowski z Referatu Profilaktyki. Przez kilka lat pracowałem w służbie zdrowia. Widok igły mnie nie przeraża – dodaje.

Nasi funkcjonariusze od lat chętnie biorą udział w podobnych akcjach. Krew oddają osoby w wieku od 18 do 60 lat o masie ciała co najmniej 50 kg, zdrowe, po badaniu lekarskim. Mężczyźni mogą być dawcami co osiem tygodni, a kobiety co dwanaście. We wrześniu 2016 roku powołany został Klub Honorowych Dawców Krwi przy Straży Miejskiej w Gdańsku, należący do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogólnopolska zbiórka krwi „SpoKREWnieni służbą” w hołdzie Żołnierzom Wyklętym została zapoczątkowana 1 marca przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Potrwa do końca miesiąca. Uczestniczą w niej funkcjonariusze służb podległych MSWiA oraz inni chętni.

[gallery link="file" ids="15651,15652,15653"]