Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Nieznana ciecz na jezdni
Nieznana ciecz w pojemniku na jezdni

Strażnicy z Referatu I zabezpieczyli pojemnik z nieznaną cieczą i wezwali straż pożarną.

W dniu 29 maja około godziny 11.30 Straż Miejska otrzymała zgłoszenie od mieszkańca na tel. 986, że na skrzyżowaniu ulic Kolonia Wyżyny i Wyczółkowskiego na jezdni stoi plastikowy kanister z ropą. Na miejsce udał się patrol, który stwierdził obecność dwóch pojemników, z których jeden był wypełniony do połowy nieznaną cieczą, która przypominała olej napędowy. Strażnicy zabezpieczyli teren wokół pojemnika oraz wezwali straż pożarną, która po przybyciu na miejsce sprawdziła zawartość pojemnika i stwierdziła, że jest to produkt ropopochodny rozcieńczony z wodą. Na miejsce wezwano służby sprzątające miasto i przekazano pojemnik pracownikom PRSP, którzy zabrali pojemnik do utylizacji.