Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Niewybuch na Stogach

Autor: Wojciech Siółkowski
Pocisk moździerzowy pochodzący najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej wykopali robotnicy, którzy remontują torowisko tramwajowe przy ulicy Nowotnej. Niebezpieczne znalezisko zabezpieczyli strażnicy i policjanci. Niewybuchem zajęli się następnie saperzy.
Niewybuch Nowotna zabezpieczenie 1200px

Środa, 3 lipca. Około godziny 15:00 strażnicy z Referatu V patrolowali okolice ulicy Nowotnej, gdzie trwa remont torowiska tramwajowego. Od robotników dowiedzieli się, że podczas prowadzonych prac wykopany został niewybuch.

Natychmiast oznakowaliśmy to miejsce i za pośrednictwem Stanowiska Kierowania poinformowaliśmy o zdarzeniu Policję. Do chwili przyjazdu policjantów zabezpieczaliśmy teren, aby do niewybuchu nie miał dostępu nikt postronny – mówi mł. spec. Milian Kotlarek.

Policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego stwierdził, że jest to pocisk moździerzowy o długości około 30 centymetrów, pochodzący najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej. Ponieważ w najbliższej okolicy nie ma żadnych zabudowań, nie było konieczności ewakuowania kogokolwiek.

Jak informuje asp. Karina Kamińska, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, o znalezisku zostali niezwłocznie poinformowani saperzy z jednostki wojskowej w Elblągu. Do chwili ich przybycia, pocisk przez cały czas zabezpieczali funkcjonariusze Policji.

Saperzy zabrali niewybuch w czwartek przed południem.