Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Niepełnosprawny w wielkim mieście

5 maja obchodzony jest europejski dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Straż miejska wzięła udział w akcji zorganizowanej przez pełnomocnika prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych na rzecz lepszego dostosowania przestrzeni miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po mieście poruszały się trzy zespoły zadaniowe – każdy doświadczający innego rodzaju niepełnosprawności: ruchowej, wzrokowej bądź słuchowej. Grupy miały jasno postawione cele. Odwiedzić szpital, bank oraz kilka urzędów i instytucji. Każda z grup napotkała inne przeszkody, które z perspektywy osób w pełni sprawnych często pozostają niewidoczne. W projekcie udział wzięli wiceprezydenci Gdańska panowie Maciej Lisicki i Wiesław Bielawski. Dodatkowo specjalny radiowóz straży miejskiej z pełnomocnikiem prezydenta miasta ds osób niepełnosprawnych na pokładzie poruszał się po całym Gdańsku w poszukiwaniu drogowych i architektonicznych utrudnień jakie napotykają niepełnosprawni. Wymiernym efektem całej akcji będzie raport, na podstawie którego zostaną podjęte działania usuwające bariery jakie stoją przed osobami niepełnosprawnymi.