Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nieodpowiednie zabawy

Nieodpowiednie zabawy

Wiosenny dzień, tereny leśne położone w rejonie ul. Polanki, spokój, cisza…i jak się okazało szansa na łamanie prawa. Wspólne działania strażników miejskich z Referatu Profilaktyki oraz policjantów szybko i zdecydowanie pokrzyżowały jednak plany młodym ludziom, którzy zamiast sięgnąć po książki czy rower postanowili bliżej poznać działanie środków odurzających.

W dniu wczorajszym na gdańskie ulice wyruszył „Patrol Szkolny”, czyli regularne, wspólne przedsięwzięcie gdańskiej straży miejskiej oraz policji. Funkcjonariusze z dwóch formacji mają za zadanie dbać o porządek i bezpieczeństwo w rejonie szkół oraz miejsc grupowania się młodzieży.

Około godziny 12:00 mundurowi postanowili skontrolować zalesiony teren w pobliżu ul. Polanki gdzie regularnie pojawiają się młodzi ludzie. Okazało się, że i tym razem młodzież się tam pojawiła...

Policyjna kontrola wykazała, że jeden z nastolatków posiadał przy sobie środki odurzające przypominające marihuanę w związku z czym został przewieziony na pobliski komisariat.

Przypominamy, że zgodnie z Art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. "Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Czy warto narażać się na tak poważną odpowiedzialność? Oczywiście, że nie. Jazda na rowerze, czy wspólne gry z rówieśnikami są również znakomitym i przede wszystkim zdrowym sposobem na spędzenie wolnego czasu. To takich właśnie aktywności Straż Miejska w Gdańsku serdecznie zachęca wszystkich mieszkańców.