Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Nieodpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych

Pierwsza w tym sezonie nieodpłatna, objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych rusza 31 marca. Oddać będzie można m.in. zużyty sprzęt RTV i AGD.

Utylizacja odpadówW ściśle określonych lokalizacjach wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska odbierane będą od mieszkańców m.in. zużyty sprzęt elektroniczny, RTV, AGD, komputery, drukarki oraz urządzenia, np.: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, farby, lakiery, chemikalia oraz opakowania po tych substancjach.

Zbiórkę przeprowadzi Zakład Utylizacyjny w godzinach  od 8.30 do 15.00 w określonych harmonogramem miejscach i czasie. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to maksymalnie 15 min. Po tym czasie samochód zmienia miejsce postoju na kolejne, zgodnie z harmonogramem.

Informujemy, że mieszkańcy mają także możliwość przywiezienia takich odpadów do Zakładu Utylizacyjnego własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Odpady te zostaną przyjęte w punkcie przyjęcia odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na terenie Zakładu.

Zebrane odpady trafią do wybudowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku magazynu odpadów niebezpiecznych, następnie przekazane zostaną do specjalistycznych firm, zajmujących się ich utylizacją.

Tego rodzaju odpady ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz powodować szkody w środowisku naturalnym, dlatego tak ważne jest ich odpowiednie zagospodarowanie.

Więcej informacji na temat zbiórki na stronie www.zut.com.pl oraz pod numerem tel. 800 470 057.