Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nielegalny pobyt w Polsce

Nielegalny pobyt w Polsce

Strażnicy zatrzymali obywatela Ukrainy, który bezprawnie przebywał w Gdańsku.

Dnia 6 lipca strażnicy, patrolując rejon ulic Kościuszki i Baczyńskiego, zauważyli za sklepem samoobsługowym dwóch mężczyzn, przy których stały butelki z piwem i rozrzucone chipsy. Strażnicy wylegitymowali mężczyzn i okazało się, że jeden z nich, który jest obywatelem Ukrainy, posiada przy sobie nieważne od kilku miesięcy zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Tłumaczył on, że przebywa w Polsce od 2 lat, a paszport zostawił w miejscu zamieszkania na Morenie. W zaistniałej sytuacji strażnicy przewieźli i przekazali mężczyznę Straży Granicznej w Nowym Porcie.