Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Nielegalny handel u stóp Neptuna

Straż Miejska zajęła towar osobom handlującym na Długim Targu.

W dniu wczorajszym (24.05) strażnicy kontynuowali egzekwowanie ładu i porządku na terenie miasta poprzez wdrożenie działań zgodnych z art. 60³ Kodeksu wykroczeń wobec osób, trudniących się działalnością handlową w miejscach do tego niewyznaczonych.

Towar oferowany do sprzedaży w takim miejscu przez osoby, co do których prowadzone były już czynności, zostaje zabezpieczony w celu orzeczenia przez sąd jego przepadku. Dokumentacja  z miejsca zdarzenia trafi do sądu, który może na osobę handlującą nałożyć grzywnę do 5 tys. złotych oraz podjąć decyzję o konfiskacie towaru.

Działania te Straż Miejska będzie realizować aż do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli wyeliminowania w mieście nielegalnego handlu.

[gallery link="file" columns="3" include="5836, 5837, 5838"]