Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nielegalne stoiska zniknęły sprzed stadionu

Wspólne działania strażników, funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz pracowników Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Przedstawiciele trzech instytucji połączyli siły, by zlikwidować nielegalny handel, który odbywał się w sąsiedztwie Stadionu Energa przed meczem reprezentacji Polski i Czech.
bok radiowozu z szachownicą emblemat

15 listopada funkcjonariusze z Referatu I uczestniczyli w akcji usuwania nielegalnych stoisk, na których sprzedawano odzież i gadżety sportowe.

Podjęliśmy interwencję wobec trzech osób, które handlowały w miejscu do tego niewyznaczonym. Sprzedawcy zostali ukarani mandatami karnymi na łączną kwotę 1200 złotych – mówi starszy inspektor Katarzyna Bobowicz.

Akcja przebiegła spokojnie. Wszystkie trzy stoiska zostały usunięte przez właścicieli.

Strażnicy widząc, że w nielegalnym punkcie sprzedaży przeprowadzane są transakcje, sięgają po art. 60(3) § 1 Kodeksu wykroczeń, który mówi, że kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. Na podstawie tego przepisu funkcjonariusze mogą nakładać mandaty w wysokości od 20 do 500 złotych. Mogą też kierować do sądu wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń. Natomiast przedstawiciele zarządcy terenu mają prawo do zajmowania nielegalnych stoisk wraz z towarem.