Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nielegalne składowanie ziemi – sprawa dla prokuratora

Nielegalny wywóz ziemi – sprawa dla prokuratoraJedna z firm transportowych, która na terenie miejskich działek przy ulicy Benzynowej wyrzuciła dużą ilość ziemi, mogła popełnić przestępstwo. Zawiadomienie w tej sprawie przesłał do prokuratury Wydział Środowiska gdańskiego magistratu. Ciężarówkę, z której zrzucana była ziemia, widzieli strażnicy miejscy. Wbrew zapewnieniom kierowcy oraz przedstawicielki zarządu firmy, pozwolenia na składowanie ziemi przedsiębiorstwo nie miało.

Był piątek, 27 listopada. Około godziny 16:50 patrol z Referatu VI zauważył, że nawierzchnia ulicy Benzynowej jest mocno zabrudzona ziemią. Sprawcą zanieczyszczenia okazał się kierowca ciężarowego auta marki mercedes. Z pojazdu tego na pobliskie dwie działki, należące do Gminy Miasta Gdańsk zrzuconych zostało kilkadziesiąt ton ziemi. Mundurowi wylegitymowali 57-letniego kierowcę. Za zanieczyszczenie jezdni został on pouczony.

Mężczyzna powiedział strażnikom, że ziemia zrzucana jest w tym miejscu za zgodą Miasta Gdańsk. Nie miał jednak przy sobie żadnych dokumentów, które by to potwierdzały. Dlatego też funkcjonariusze skontaktowali się telefonicznie z przełożoną kierowcy, czyli panią wiceprezes firmy transportowej. Kobieta stwierdziła, że wszystkie wymagane dokumenty są w biurze przedsiębiorstwa, które w tym momencie jest niestety zamknięte. W czasie tej samej rozmowy mundurowi uzgodnili, że zanieczyszczona jezdnia zostanie niezwłocznie posprzątana. I tak się faktycznie stało. Już pół godziny później na miejscu była ekipa sprzątająca.

O zdarzeniu poinformowany został Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. I jak się okazało, dla działek na których składowana była ziemia, nie wydano żadnych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, a przywożona ziemia była niewątpliwie odpadem. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ich magazynowanie może być prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Na prowadzenie takiej działalności trzeba mieć zezwolenie!

W związku z zaistniałą sytuacją, Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku przesłał do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa i wniósł o wszczęcie postępowania przygotowawczego w tej sprawie.