Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nielegalne porządki w warsztatach samochodowych

Podczas czynności kontrolnych w miejscu, gdzie ktoś regularnie wyrzuca części samochodowe, strażnicy z Referatu Chełm znów znaleźli części pojazdu. Tym razem z pozostawioną tablicą rejestracyjną.

Miejscem do wyrzucania kłopotliwych odpadów z warsztatu samochodowego stała się planowana ulica: przedłużenie ul. Powstańców Warszawskich, obok ogródków działkowych im. Jana Sobieskiego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej znajdowali tu co jakiś czas nielegalne zrzuty części samochodowych. W czwartek 10 czerwca znaleźli porzucone części z tablicą rejestracyjną, która pozwoliła na zidentyfikowanie właściciela pojazdu. Na razie wiadomo, że pojazd nie był kradziony, a pierwszy właściciel go sprzedał. Dalsze czynności wyjaśniające mają doprowadzić do warsztatu, który nielegalnie pozbywa się niepotrzebnych części.

[gallery link="file" columns="1" include="3315"]