Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Niebezpieczny mróz

Do Gdańska wróciła prawdziwa zima, a wraz z nią ujemna temperatura szczególnie groźna dla osób pozostających bez dachu nad głową. W związku ze znacznym obniżeniem temperatury strażnicy miejscy od kilku dni patrolują miasto również nocą.

Osoby bezdomne najtrudniejsze chwile przeżywają w okresie zimowym. Z różnych względów część z nich nie oczekuje pomocy i sama stara się przetrwać w trudnej sytuacji. Niestety, kiedy słupek rtęci na termometrze spada znacznie poniżej zera tymczasowe schronienie takie jak wiata śmietnikowa, czy opuszczony budynek, okazują się niewystarczające.

Od kilku dni notujemy w Gdańsku wyjątkowo niskie temperatury i dlatego gdańscy strażnicy podejmują większe wysiłki w celu zapewnienia pomocy osobom pozostającym bez trwałego schronienia. Zimą strażnicy regularnie odwiedzają miejsca, w których przebywają osoby bezdomne – mówi Leszek Walczak Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. Mróz niesie osobie bezdomnej śmiertelne niebezpieczeństwo i dlatego patrolujemy miasto również nocą, kiedy temperatura jest najniższa. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas pomoc zostanie przyjęta – dodaje Komendant.

Municypalni sprawdzają pustostany, zsypy na śmieci, wiaty śmietnikowe i inne pomieszczenia stanowiące najczęstsze schronienia dla bezdomnych. Sami mieszkańcy też mogą pomóc poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych. Na telefony czekają strażnicy miejscy pod numerem 986 (całodobowo) oraz pracownicy działu ds. osób bezdomnych MOPR w Gdańsku 58 5223840 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30). Każda informacja o osobach, które w zimne dni pozostają bez dachu nad głową może zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie.

Mapa placówek, które udzielają pomocy osobom bezdomnym na terenie Trójmiasta opracowana przez Pomorskie forum na rzecz wychodzenia z bezdomności.