Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Niebezpieczne odpady na wysypisku gruzu

30 zardzewiałych puszek z wapnem sodowanym znaleźli funkcjonariusze Referatu II Wydziału Dzielnic Gdańsk Południe. Sprawą zajęła się EKO-Sekcja.

Wczoraj, podczas patrolu, strażnicy zobaczyli na wysypisku gruzu w rejonie ulicy Sucharskiego około 30 zardzewiałych puszek, w których znajdował się biały granulat w foliowych workach. Na jednej z nich była etykieta z napisem „Wapno sodowane granulowane”. Na miejsce wezwano patrol EKO-Sekcji wraz z inspektorem ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej. Powiadomiono również Straż Pożarną. Wspólnie ustalono, że wapno sodowane jest substancją toksyczną i powinno być przechowywane w odpowiednich warunkach. Sprawa została przekazana Straży Ochrony Portu Gdańsk, do którego należy teren, na którym znaleziono porzucone pojemniki. Utylizacją niebezpiecznych odpadów zajmie się Portowa Straż Pożarna w Gdańsku. Wapno sodowane jest stosowane w medycynie do wypełniania pojemników pochłaniaczy w aparatach do znieczulenia ogólnego. Nieodpowiednie przechowywanie i kontakt z nim powoduje podrażnienia skóry i oczu. Substancja ta nie powinna się również dostawać do wód gruntowych.

[gallery link="file" columns="2" include="3416, 3415"]