Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Nie palimy, nie pijemy

Nie palimy, nie pijemyWedług popularnego powiedzenia "wszystko jest dla ludzi". Należy jednak pamiętać, że owa zasada nie zawsze obowiązuje o czym przypomną strażnicy miejscy.

Od 16 do 23 czerwca funkcjonariusze z Referatu V (Chełm, Jasień, Kokoszki, Piecki/Migowo, Ujeścisko) i Referatu VI (Orunia, Olszynka, Rudniki, Stogi, Przeróbka, Wyspa Sobieszewska) przeprowadzą działania "Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych" oraz "Ulice to nie bar".

Na czym będą polegać wspomniane powyżej akcje? Strażnicy szczególną uwagę zwrócą na kwestie spożywania alkoholu i palenia tytoniu w miejscach gdzie jest to zabronione czyli m.in. na plażach, placach zabaw oraz przystankach komunikacji miejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi aktami prawnymi, które regulują powyższe kwestie:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - LINK
  • Uchwała nr XXXV/762/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska - LINK