Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nie pal śmieci w ogrodzie

Straż Miejska w Gdańsku przypomina, że spalanie śmieci jest zabronione.

Mamy jesień. Porządkowane są przydomowe ogrody, sady oraz działki. Po takich pracach zawsze zostają nam sterty liści, gałęzi itp. Wiele osób takie odpady spala. Straż Miejska w Gdańsku przypomina, że spalanie odpadów zielonych jest naruszeniem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Za to wykroczenie strażnicy mogą nałożyć mandat do 500 zł lub skierować sprawę do Sądu Rejonowego.

Co więc robić z odpadami zielonymi? Można je przerobić na kompost, wywieźć na wysypisko miejskie na własny koszt lub zawrzeć umowę z wyspecjalizowaną firmą, która od nas te śmieci zabierze.

Palenie śmieci w ogrodzie