Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nie deptać flagi i nie pluć na godło…

Flagi

Majówka to czas wiosennego wypoczynku, ale też ważnych świąt państwowych. Na ulicach Gdańska wywieszonych zostanie ponad półtora tysiąca biało-czerwonych flag. Pamiętajmy, że symbolom państwowym należy się szacunek oraz że pozostają one pod szczególną ochroną prawa.

Miasto Gdańsk weźmie udział w akcji organizowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego: „Majówka z Polską”. Na pięciu gdańskich obiektach pojawią się biało-czerwone iluminacje. Świąteczne oświetlenie zostanie włączone w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Iluminacje będzie można oglądać do nocy 3 maja na: pomniku Poległych Stoczniowców, pomniku Jana III Sobieskiego, żółtym wiadukcie naprzeciwko placu Zebrań Ludowych oraz dwóch wiaduktach w ciągu al. Armii Krajowej.

Wzdłuż reprezentacyjnych ulic zawieszone zostaną biało-czerwone flagi.

Symbole pod ochroną

„Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej […]”. Tak mówi Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. W tej samej ustawie jest zapis o ustanowieniu 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochronę prawną symboli RP gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

W myśl Kodeksu wykroczeń (art. 49), kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze aresztu lub grzywny. Podobnie mówi Kodeks karny (art. 137). Flagi nie wolno znieważać, niszczyć ani usuwać. To samo dotyczy innych znaków państwowych.

Dlatego Straż Miejska w Gdańsku przestrzega, aby w trakcie majowych świąt i obchodów pamiętać o godnym traktowaniu biało-czerwonych flag. Strażnicy będą zwracali baczną uwagę na to, czy barwy narodowe są używane właściwie i z odpowiednim szacunkiem.

Flaga w rękach obywatela

Każdy obywatel ma prawo eksponować symbole państwowe, manifestując w ten sposób swoją tożsamość narodową. Powinien przy tym zadbać, aby symbole Rzeczypospolitej Polskiej znajdowały się w godnym i honorowym miejscu.

Obywatele nie powinni umieszczać flagi na maszcie znajdującym się na dachu domu czy innego prywatnego zabudowania. Umieszczenie takie byłoby oznaką, że wewnątrz budynku sprawowane są funkcje państwowe. Zamiast tego osoby prywatne wywieszają flagi przy wejściu do domu, z okna lub na balkonie. Mogą także podnieść flagę na maszcie przed domem, przy czym na jednym maszcie czy drzewcu razem z flagą Rzeczypospolitej Polskiej nie może wisieć żadna inna flaga.

Od kiedy biało-czerwona

Biało-czerwone barwy były obecne w polskiej historii od wieków. Szczególnej rangi nabrały w 1792 r., podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Praktycznie od tej pory używanie bieli i czerwieni stało się manifestacją polskich uczuć patriotycznych.

Prawne usankcjonowanie bieli i czerwieni jako barw narodowych nastąpiło podczas powstania listopadowego. 7 lutego 1831 r. sejm powstańczy uchwalił, że „kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i W.[ielkiego] X.[ięstwa] Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”. W 1919 r., już po odzyskaniu niepodległości, Sejm odrodzonej Rzeczypospolitej zatwierdził biel i czerwień jako barwy narodowe.

Pierwsza duża demonstracja, podczas której użyto flag biało-czerwonych, odbyła się w Warszawie 3 maja 1916 r. przy okazji obchodów 125. rocznicy uchwalenia polskiej konstytucji.

Na podstawie publikacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego: „Duma i szacunek – zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych”.