Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Narkotykom powiedz STOP

Narkotykom powiedz STOP

W dniu 26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Z tej okazji przypominamy, że Straż Miejska w Gdańsku przez cały rok prowadzi intensywne działania profilaktyczne dotyczące narkotyków.

Program „Narkotyki? Ze mną nie wygrasz!” jest prowadzony przez Referat Profilaktyki na rzecz eliminowania handlu i spożycia narkotyków w szkołach. Głównymi zadaniami funkcjonariuszy są: przedstawienie młodzieży negatywnych następstw przyjmowania narkotyków i substancji odurzających, a także informowanie o odpowiedzialności karnej za posiadanie i handel narkotykami. Na spotkaniach, które prowadzone są przez strażników miejskich młodzież zapoznaje się m.in. z metodami walki z handlem niedozwolonymi substancjami narkotycznymi i odurzającymi, stosowanymi przez służby mundurowe, jak należy zachować się w przypadku nagabywania przez dealerów oraz co robić w przypadku uzależnienia od narkotyków bądź zagrożenia tym zjawiskiem.

Udzielane jest też wsparcie pedagogom i rodzicom w przypadku wykrycia posiadania lub handlu narkotykami w szkole poprzez podjęcie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i wynikających z zakresu uprawnień funkcjonariuszy.

W ubiegłym roku funkcjonariusze przeprowadzili 159 zajęć, w których uczestniczyło łącznie 3208 osób. W roku 2013 odbyło się już 89 zajęć i brało w nich udział 1836 osób.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi został ustanowiony 7 grudnia 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na konferencji przyjęto wszechstronny plan dalszych działań w zakresie zwalczania nadużywania środków odurzających i leków. Obchody, mające na celu zwiększenie efektywności współpracy w zwalczaniu narkomanii i uzależnienia od leków psychotropowych oraz zwiększenie świadomości osób uzależnionych, odbywają się przy wsparciu Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Koordynacją ogólnopolskich kampanii dotyczących problemu narkomanii zajmuje się Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jak co roku Towarzystwo "Mrowisko" czynnie włącza się w działania profilaktyczne organizując kampanię informacyjno-edukacyjną "Narkotykiinfo.pl - czysta informacja". Specjalnie oznakowany samochód "Kontakt BUS" odwiedzać będzie najbardziej uczęszczane miejsca, a jego realizatorzy rozdawać będa mieszkańcom Gdańska ulotki-wlepki z adresem strony, na której mozna uzyskać informacje, jak również uzyskać pomoc. W szczególny sposób działaniami zostaną objęte tereny gdańskich uczelni, Stare i Główne Miasto, Dworzec Główny oraz dworzec we Wrzeszczu.