Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nagrody i awanse

W środę Straż Miejska zyskała 31 młodszych strażników. 10 osób otrzymało nagrody za najlepsze rezultaty w pracy.

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Tomasz Czapski, Dariusz Czykiel, Mariusz Jakubowski, Marek Jereczek, Arkadiusz Kloskowski, Filip Panek, Mirosław Radka, Piotr Wądołowski, Cezariusz Wiśniewski i Paweł Woźniak. 31 aplikantów otrzymało awans na stopień młodszego strażnika za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków i wykazywanie się własną inicjatywą podczas pracy.

[gallery link="file" columns="2" include="3427, 3426, 3425, 3424, 3423"]