Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strażnicy służą krwią

Autor: Robert Kacprzak
Od lat honorowo oddają krew. Gdańscy funkcjonariusze włączyli się w akcję organizowaną przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.
dłoń pobieranie krwi

Przez ponad cztery tygodnie (od 15 czerwca do 15 lipca 2020 r.) w siedmiu pomorskich strażach miejskich 78 osób oddało 34,720 litrów krwi w ramach akcji „Strażnicy służą krwią” organizowanej przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Byli to pracownicy jednostek, ich rodziny i przyjaciele. W Gdańsku do punktów krwiodawstwa zgłosiło się dziesięć osób, które łącznie oddały 4,5 litra krwi.

Mundurowi krew oddają regularnie. Przy Straży Miejskiej w Gdańsku działa Klub Honorowych Dawców Krwi należący do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie zrzesza 16 osób. Rekordziści odznaczeni zostali medalami „Zasłużeni dla Zdrowia Narodu”. Wśród nich kierownik Referatu I Włodzimierz Jank (46 litrów krwi) oraz starszy inspektor z Referatu Ekologicznego Sławomir Jendrzejewski (ponad 23 litry krwi). W 2019 roku klubowicze oddali łącznie 19,5 litra krwi.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Mogą ją oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 60 lat o masie ciała co najmniej 50 kg. Mężczyźni mogą być dawcami co osiem tygodni, a kobiety co dwanaście. Potencjalni dawcy znajdą wszystkie potrzebne im informacje na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.