Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Na ul. Wałowej będzie bezpieczniej

Na ul. Wałowej będzie bezpieczniej

Funkcjonariusze z Referatu II Straży Miejskiej przeprowadzili działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy ul. Wałowej znajdującej się na gdańskim Śródmieściu.

W dniu 25 września strażnicy pełniący służbę w centrum Gdańska dokonali kontroli organizacji ruchu drogowego w rejonie ul. Wałowej. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości (źle ustawione znaki drogowe oraz nieprawidłowo wyznaczone przejście dla pieszych) mundurowi udali się do siedziby firmy budowlanej prowadzącej prace w rejonie objętym inspekcją.

Po rozmowie na temat nieprawidłowości z osobą odpowiedzialną za prace drogowe prowadzone przez firmę budowlaną funkcjonariusze zostali zapewnieni, że przedsiębiorstwo w trybie natychmiastowym podejmie wszelkie działania mające poprawić stan bezpieczeństwa na ul. Wałowej.

W wyniku przeprowadzonych w kolejnych dniach kontroli strażnicy stwierdzili, że sytuacja w problematycznym rejonie stopniowo ulega poprawie. Skorygowane zostały ustawienia znaków drogowych oraz odnowiono oznakowanie poziome. Wykonane prace ułatwiły pieszym poruszanie się po drodze, a także znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa w rejonie ul. Wałowej.

Jesteśmy przekonani, że współpraca między służbami miejskimi, a przedsiębiorstwami prowadzącymi prace w rejonie Nowej Wałowej jest kluczem do zachowania prawidłowych zasad zarówno w ruchu drogowym jak i pieszym. Firmy budowlane nie lekceważą zaleceń strażników, a także bardzo szybko wprowadzają rekomendacje przez nich zaproponowane co bez wątpienia wskazuje na profesjonalizm oraz wpływa na podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu.