Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

N+ czyli łatwiej dla niepełnosprawnych

Od 25 maja 2009 roku Straż Miejska w Gdańsku rozpoczyna wydawanie abonamentów N+.

Z inicjatywy Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych i Straży Miejskiej w Gdańsku Rada Miasta Gdańska rozszerzyła obowiązującą uchwałę w sprawie stref płatnego parkowania. Zgodnie z nowelizacją osoba legitymująca się orzeczeniem lekarskim o znacznym stopniu niepełnosprawności powodującym istotne trudności w poruszaniu się (kod niepełnosprawności R lub N), która jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu, może ubiegać się o wydanie bezpłatnego identyfikatora N+. Nowy abonament uprawnia do bezpłatnego parkowania pojazdu w strefach płatnego parkowania. Identyfikatory wydawane będą na markę oraz nr rejestracyjny pojazdu z wpisaniem danych osobowych jego właściciela i będą obowiązywać na terenie całego miasta. Wykaz wymaganych dokumentów uprawniających do uzyskania identyfikatora N+ dostępny jest w zakładce Co i jak na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku (www.strazmiejska.gda.pl).

Abonamenty N+ nie zastępują kart parkingowych wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, są jedynie dodatkowym przywilejem dla określonej grupy osób niepełnosprawnych.