Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mróz nie dla bezdomnych

Bezdomni, mniej widoczni w miesiącach letnich, najtrudniejsze chwile przeżywają w okresie zimowym.

Część z nich kierowana wstydem, poczuciem winy czy klęski nie oczekuje pomocy i sama stara sobie radzić z sytuacją. Niestety kiedy słupek rtęci na termometrze spada znacznie poniżej zera dotychczasowe schronienie jakie dawał im dworzec, piwnica, klatka schodowa czy altana na działce okazuje się niewystarczające.

Od kilku dni notujemy w Gdańsku wyjątkowo niskie temperatury i dlatego Straż Miejska podejmuje większe wysiłki w celu zapewnienia pomocy osobom bezdomnym. Patrole regularnie odwiedzają miejsca, w których najczęściej przebywają bezdomni. Współpracujemy ściśle z Policją i referatem ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo apelujemy do wszystkich gdańszczan o zgłaszanie pod numer alarmowy 986 miejsc przebywania osób bezdomnych. Każda informacja o osobach, które w zimne dni pozostają bez dachu nad głową może zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie.

Poniżej lista placówek na terenie Gdańska niosących pomoc bezdomnym, które dysponują łącznie blisko 700 miejscami dla osób potrzebujących:

 1. Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1, tel. 342-13-14
 2. Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Przegalińska 135, tel. 308-05-94
 3. Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, tel. 342 26 45
 4. Gdańska Fund. Kultury Chrześcijańskiej im. św. Brata Alberta, ul. Równa 14, tel. 309 00 18
 5. Stow. Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz”, ul. Sucharskiego 1, tel. 721 53 77
 6. Tow. Wspierania Potrzebujących „Przystań”, noclegownia ul. Mostowa 1, tel. 721 50 70
 7. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu, schronisko, ul. Kochanowskiego 7a, tel. 344 31 49
 8. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu, noclegownia, ul. Lęborska 3b, tel. 553 32 48
 9. PCPB, schronisko, ul. Sztutowska 16 a, tel. 301 85 43
 10. Dom Samotnej Matki, ul. Matemblewska, tel. 348 03 70
 11. Stowarzyszenie „Wspólnymi siłami”, ul. Ku Ujściu 23, tel. 721 32 27
 12. Ogrzewalnia na Dworcu Głównym PKP w Gdańsku