Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mój dom, moja dzielnica ... – Przymorze Małe

Strażnicy pełnili dyżur przed spotkaniem Prezydenta Gdańska z mieszkańcami.

Przed spotkaniem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami Przymorza Małego, które odbyło się 8 maja 2013 roku w Gimnazjum nr 20 im. Hanzy przy ul. Zgody II, dyżur pełnili funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miasta i innych miejskich jednostek organizacyjnych.

Strażnicy przybliżali mieszkańcom podczas dyżuru zakres swoich uprawnień oraz przyjmowali zgłoszenia. Lokalne problemy dotyczyły m.in. zablokowanych wyjazdów z posesji, parkowania na wąskich chodnikach, braku przejść dla pieszych w rejonie szkół, zaśmiecania, a także – co w okresie letnim jest szczególnie widoczne – psich nieczystości. Funkcjonariusze z Referatu IV Straży Miejskiej na Żabiance, który obejmuje swoim zasięgiem teren Przymorza Małego udzielali mieszkańcom informacji, a także sugerowali odpowiednie kroki w przypadku zaobserwowania aktów zakłócania porządku bądź zanieczyszczania przestrzeni miejskiej. Gdańszczanie oczekują od strażników zwiększenia liczby patroli, ponieważ są przekonani, że w niektórych wypadkach jedynie obecność umundurowanego funkcjonariusza jest w stanie wpłynąć na niewłaściwe zachowania niektórych mieszkańców.

[wpspoiler name="Fotorelacja - Mój dom, moja dzielnica, moje miasto – Przymorze Małe" ][gallery link="file" columns="3" include="7770, 7769, 7768, 7767, 7766, 7765, 7764, 7763, 7762, 7761, 7760, 7759"] [/wpspoiler]