Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mój dom, moja dzielnica, moje miasto – Rudniki

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotka się z mieszkańcami osiedla Rudniki.

Przypominamy mieszkańcom osiedla Rudniki, że Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza na kolejne – 38. – spotkanie z cyklu “Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”. Spotkanie z mieszkańcami osiedla Rudniki odbędzie się we wtorek, 12 marca o godz. 17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 prowadzonej przez Fundację Familijny Poznań przy ul. Miałki Szlak 74.

Od godz. 16.00 rozpocznie się dyżur pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta. Przyjmowane będą wnioski mieszkańców oraz dostępne punkty informacyjne między innymi Straży Miejskiej w Gdańsku.

  Mój dom, moja dzielnica, moje miasto - Rudniki