Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mój dom, moja dzielnica, moje miasto – Osowa

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotka się z mieszkańcami osiedla Osowa.

Podczas najbliższego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami osiedla Osowa dyżury pełnić będą pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta. Wśród nich nie zabraknie przedstawicieli Straży Miejskiej. Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia w godzinach 17.00 – 18.30 w Gimnazjum nr 33 przy ul. Wodnika 57. Godzinę wcześniej, o 16.00 rozpoczną się dyżury w trakcie których mieszkańcy będą mogli składać pisma i wnioski, przeglądać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego osiedla oraz porozmawiać ze strażnikami miejskimi na temat najistotniejszych problemów porządkowych dzielnicy.