Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Mój dom, moja dzielnica, moje miasto – Kokoszki
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

Podczas 41. spotkania prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami w ramach cyklu ‘Mój dom, moja dzielnica, moje miasto’, które odbędzie się 12 czerwca (środa) w miejscu budowy nowej szkoły u zbiegu ulic Azaliowej i Kalinowej, zostanie wmurowany kamień węgielny.

Tradycyjnie spotkanie będzie okazją do rozmowy o codziennych wyzwaniach, stojących przed mieszkańcami osiedla Kokoszki oraz świętowania z okazji kolejnego etapu prac na budowie szkoły. Administracyjne Osiedle Kokoszki (Kokoszki, Karczemki, Kiełpino Górne, Smęgorzyno i Bysewo) jest ostatnim z gdańskich osiedli i dzielnic, uwzględniając również nowy podział administracyjny z 2011 roku, w którym nie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w takiej formule.

Warto przypomnieć, że od 2007 roku podczas 40 spotkań z cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” z tej formy kontaktu z prezydentem i urzędem skorzystało 8 437 osób, które złożyły 969 pisemnych wniosków.

Przed spotkaniem w Kokoszkach 115 internautów wzięło udział w sondzie internetowej i wskazało priorytetowe według nich tematy rozmowy prezydenta z mieszkańcami. Jako najważniejsze wskazali: stan dróg i chodników, komunikację miejską (w tym rozwiązania komunikacyjne Pomorskiej Kolei Metropolitalnej) oraz organizację ruchu drogowego. Miedzy innymi te właśnie tematy będą przedmiotem specjalnego spotkania prezydenta Gdańska z Radą Osiedla Kokoszki.

Program 41. spotkania: W godz. 16.00 - 17.00 - dyżury przedstawicieli jednostek i wydziałów:
 • Straż Miejska
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne
 • Zarząd Transportu Miejskiego
 • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna - zabawy i gry ekologiczne z Rurkiem ‘Coraz bliżej źródeł’
 • Zarząd Dróg i Zieleni – reforma gospodarowania odpadami
 • Referat Profilaktyki i Promocji Zdrowia WPS – badanie ciśnienia, poziomu cukru we krwi, spirometria
 • Centrum Wolontariatu – promocja wolontariatu w schronisku dla zwierząt ‘Promyk’
 • Wydział Obsługi Mieszkańców - przyjmowanie wniosków mieszkańców
 • Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków -  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W godz. 17.00 - 17.30 - uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową szkołę:
 • rozpoczęcie uroczystości - kierownik Referatu Komunikacji Społecznej UM w Gdańsku Piotr Kowalczuk
 • powitanie mieszkańców - Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
 • odczytanie Aktu Erekcyjnego
 • podpisanie Aktu Erekcyjnego. Akt podpisują: Prezydent Miasta Gdańska, Zastępca Prezydenta ds. polityki gospodarczej, Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej, Rada Osiedla Kokoszki, Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Generalny Wykonawca PW EBUD– Przemysłówka Sp. z o.o.
 • wmurowanie tuby
 • poświęcenie kamienia przez księży z parafii przyszłych uczniów szkoły:  ks. kan. Roman Januszewski (św. Brata Alberta-Kokoszki) i ks. kan. Andrzej Rozmus (św. Jana Chrzciciela-Kiełpino Górne)
 • zamurowanie tuby
 • wmurowana tuba trafia na budowę
W godz. 17.30-18.30:
 • pytania i odpowiedzi w formie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami władz miasta
 • niespodzianka dla mieszkańców od firmy budującej szkołę

Spotkanie odbędzie się w terenie otwartym (z podestem na części terenu). Wokół podestu ustawione będą drewniane ławki. Impreza będzie zabezpieczona medycznie, dostępne też będą ‘toi-toi’. Na  najmłodszych mieszkańców czekać będzie moc niespodzianek. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna przygotowała zabawy i gry ekologiczne z Rurkiem „Coraz bliżej źródeł”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!