Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mój dom, moja dzielnica, moje miasto - Jasień

Spotkanie prezydenta z mieszkańcami Osiedla Jasień

Kolejne spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami.

Urząd Miejski w Gdańsku zaprasza mieszkańców osiedla Jasień na kolejne spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem z cyklu "Mój dom, moja dzielnica, moje miasto". Spotkanie z mieszkańcami osiedla Jasień odbędzie się w środę, 11 kwietnia o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 85 przy ul. Stolema 59.

Od godz. 16.00 rozpocznie się dyżur pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta. Będą przyjmowane wnioski mieszkańców oraz dostępne punkty informacyjne m.in. Straży Miejskiej w Gdańsku.

Według ankiety przeprowadzonej na naszej stronie internetowej we wrześniu ub. roku najważniejszymi problemami osiedla Jasień, dotyczącymi czystości i porządku, jest niesprzątanie przez właścicieli psów zanieczyszczeń po swoich pupilach, psy bez smyczy i kagańca oraz samochody parkujące w miejscach zabronionych.