Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mój dom, moja dzielnica, moje miasto

Podczas najbliższego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie dyżur pełnić będą pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta. Wśród nich nie zabraknie przedstawicieli Straży Miejskiej.

Spotkanie odbędzie się w środę 23 listopada w godzinach 17.00 - 19.00 w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych przy ulicy Kołobrzeskiej 77. Godzinę wcześniej, o 16.00 rozpoczną się dyżury pracowników samorządowych, w trakcie których mieszkańcy będą mogli składać pisma i wnioski, przeglądać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego osiedla oraz porozmawiać ze strażnikami miejskimi na temat najistotniejszych problemów porządkowych dzielnicy.

[gallery link="file" columns="1" include="3838"]