Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

"Mój dom, moja dzielnica, moje miasto"

Mój-dom-moja-dzielnica-moje-miasto-290x290Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami osiedla Zaspa-Młyniec.

Podczas najbliższego spotkania na Zaspie dyżury pełnić będą pracownicy Urzędu Miasta oraz przedstawiciele Straży Miejskiej. Spotkanie odbędzie się w środę 13 listopada 2013 r. w godz. 17:00-18:30 w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy przy ul. Pilotów 7. Już od godz. 16.00 rozpoczną się dyżury w trakcie których mieszkańcy będą mogli składać pisma i wnioski, przeglądać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego osiedla oraz porozmawiać ze strażnikami miejskimi na temat najistotniejszych problemów porządkowych dzielnicy. Do dyspozycji mieszkańców będą punkty informacyjne: Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskich Inwestycji Komunalnych, Saur Neptun Gdańsk, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Zarządu Transportu Miejskiego, Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia UMG, Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk "Lwy Północy", Europejskiego Centrum Solidarności, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, oraz pilotażowego projektu " Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku".