Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

"Mój dom, moja dzielnica, moje miasto"

Mój dom, moja dzielnica, moje miastoSpotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami osiedla Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia.

Podczas najbliższego spotkania na Żabiance dyżury pełnić będą pracownicy Urzędu Miasta oraz przedstawiciele Straży Miejskiej. Spotkanie odbędzie się w środę 23 października 2013 r. w godz. 17:00-18:30 w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Subisława 22. Już od godz. 16.00 rozpoczną się dyżury w trakcie których mieszkańcy będą mogli składać pisma i wnioski, przeglądać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego osiedla oraz porozmawiać ze strażnikami miejskimi na temat najistotniejszych problemów porządkowych dzielnicy. Do dyspozycji mieszkańców będą punkty informacyjne: Instytutu Kultury Miejskiej, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskich Inwestycji Komunalnych, Saur Neptun Gdańsk, Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia UMG, Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk "Lwy Północy", Centrum Wolontariatu, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Europejskiego Centrum Solidarności oraz pilotażowego projektu " Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku".