Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mój dom, moja dzielnica...

Mój dom, moja dzielnica...

Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz spotkał się z mieszkańcami osiedla Rudniki.

Podczas spotkania, które odbyło się 12 marca o godz. 17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29,  Prezydent Miasta Gdańska wyróżnił zaangażowanych społecznie mieszkańców osiedla. Zaprezentował zakres zrealizowanych w 2012 roku zadań, wskazał, które inwestycje są na etapie realizacji, a których wykonanie planowane jest na przyszłe lata.

W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Rudniki, najbliższymi inwestycjami, przeznaczonymi do realizacji na rok 2013 są: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w tunelu pieszo-rowerowym w ciągu ul. Miałki Szlak i budowa oświetlenia ulic Mostek, Powalna, Wygon. Natomiast rok 2014 rozpocznie się budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Siennickiej do granic miasta, której otwarcie planuje się na rok 2020. Jeszcze w tym roku przewiduje się remont odcinka ul. Miałki Szlak od skrzyżowania z ul. Połęże. A w latach następnych Prezydent Miasta Gdańska zadeklarował remont układu odwodnieniowego Rudniki,  wału przeciwpowodziowego na odcinku od ul. Zawodników do ul. Elbląskiej oraz reorganizację ul. Benzynowej, Elbląskiej, Tarniny i Zagroble.

W trakcie spotkania mieszkańcy mieli możliwość składania wniosków oraz mogli korzystać z wiedzy osób, obsługujących punkty informacyjne. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gdańsku pytani byli najczęściej o obowiązki właścicieli psów, jakie nakłada na gdańszczan Uchwała nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

Do pobrania zaprezentowana podczas spotkania prezentacja

[wpspoiler name="Fotorelacja - Mój dom, moja dzielnica..." ][gallery link="file" columns="3" ids="7266,7267,7268,7269,7270,7271,7272,7273,7275"] [/wpspoiler]