Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mniej tolerancji dla tych, którzy źle parkują

Mniej tolerancji dla tych, którzy źle parkująProszą o to mieszkańcy, apelują też dzielnicowi radni: Przywróćmy chodniki pieszym! Przestańmy pobłażliwie traktować kierowców, którzy za nic mają zarówno przepisy, jak i innych użytkowników naszej wspólnej przestrzeni! Straż miejska wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i zapowiada intensywne kontrole, których celem będzie dyscyplinowanie kierowców parkujących auta wbrew przepisom. Na początek wzmożonymi działaniami mundurowych objęte zostanie gdańskie Śródmieście.

Mniej tolerancji dla tych, którzy źle parkująAkcja rozpocznie się w poniedziałek 20 marca. Każdego dnia strażnicy wezmą pod lupę kilka wybranych ulic i będą je non stop patrolowali pod kątem prawidłowego parkowania. Przy okazji sprawdzą też abonamenty, uprawniające do wjazdu na teren Strefy Ograniczonej Dostępności. Popełniający wykroczenia kierowcy muszą się niestety liczyć z mandatami! Akcja potrwa kilka tygodni.

Mamy liczne sygnały od mieszkańców i dzielnicowych radnych, którzy proszą o zdecydowane działania wobec kierowców parkujących pojazdy wbrew przepisom. Od pewnego czasu niemal połowa zgłoszeń na alarmowy numer 986 dotyczy wykroczeń drogowych. Także z przeprowadzonej przez nas jesienią ankiety wynika jednoznacznie, że zdaniem mieszkańców niewłaściwe parkowanie jest najpoważniejszym problemem porządkowym w Gdańsku. Bardzo wiele skarg dotyczy zastawiania chodników i utrudniania ruchu pieszym – mówi Andrzej Czeran, zastępca komendanta ds. prewencji.

Wysokość mandatów za związane z parkowaniem wykroczenia, najczęściej popełniane przez kierowców: •    nieuprawnione pozostawienie auta na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej – 500 złotych i 5 punktów karnych + odholowanie pojazdu; •    pozostawienie auta na skrzyżowaniu (lub mniej niż 10 metrów od niego)300 złotych i 1 punkt karny; •    za pozostawienie auta na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów (oraz bliżej niż 10 metrów od nich)od 100 do 300 złotych i 1 punkt karny; •    złamanie zakazu postoju, pozostawienie auta na drodze dla rowerów, utrudnianie wjazdu lub wyjazdu, parkowanie w zatoce przystankowej (oraz do 15 metrów od znaku drogowego oznaczającego przystanek), zasłonięcie znaku lub sygnału drogowego – 100 złotych i 1 punkt karny; •    niszczenie trawników i zieleńców – od 20 do 500 złotych; •    brak abonamentu uprawniającego do wjazdu na teren Strefy Ograniczonej Dostępności – od 20 do 500 złotych + 5 punktów karnych.

W ramach akcji strażnicy przede wszystkim zwrócą uwagę na: •    nieuwzględnienie obowiązku pozostawienia półtorametrowej przestrzeni dla pieszych przez kierowców, którzy parkują auta na chodniku; •    postój pojazdów na drogach i pasach rowerowych; •    pozostawianie pojazdów w obrębie skrzyżowań (i w odległości poniżej 10 metrów od nich); •    parkowanie aut w zatokach przystankowych (i w odległości mniejszej niż 15 metrów od znaku drogowego oznaczającego przystanek); •    nieuprawnione korzystanie z miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; •    brak abonamentów uprawniających do wjazdu na teren Strefy Ograniczonej Dostępności.