Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Młodzież na medal!
Gimnazjum nr 16

Wygrali międzynarodowy konkurs, a teraz rozwijają własny projekt. Uczniowie z Gimnazjum nr 16 stworzyli mapę miejsc niebezpiecznych.

Safe & Cool to nazwa międzynarodowego konkursu dla młodzieży szkolnej, którego tematem jest bezpieczeństwo. Konkurs został ogłoszony na początku 2012 r. dzięki zaangażowaniu Straży Miejskiej w Gdańsku. Od kilku lat gdańscy strażnicy współpracują z europejskimi instytucjami w ramach Komisji Bezpieczeństwa Lokalnego Związku Miast Bałtyckich (UBC Commission on Local Safety). Ta współpraca przynosi wymierne korzyści dla uczącej się w Gdańsku młodzieży.

Uczniowie Gimnazjum nr 16 w Gdańsku zwyciężyli w pierwszej edycji konkursu Safe & Cool i zdobyli nagrodę: 2000 euro dla swojej szkoły. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie i przedstawienie projektu zwiększającego wiedzę o bezpieczeństwie. W październiku 2012 r. komisja konkursowa wybrała projekt, który najlepiej opisywał problematykę związaną z bezpieczeństwem w szkole.

Zwycięzcy z Gimnazjum nr 16 poszli o krok dalej. Ich projekt, nagrodzony w konkursie, stał się dla nich podstawą do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa w Gdańsku. W kwietniu i w maju 2013 r. na godzinach wychowawczych zajęli się stworzeniem mapy miejsc niebezpiecznych, która obejmuje drogę do i ze szkoły. Na mapie uczniowie zaznaczyli:

  • miejsca słabo oświetlone,
  • niebezpieczne przejścia dla pieszych,
  • miejsca, gdzie ktoś ich zaczepił albo gdzie poczuli się zagrożeni,
  • punkty, w których często zbierają się agresywne grupy.

Stworzona mapa została przekazana odpowiednim służbom, w tym Policji i Straży Miejskiej w Gdańsku.

[caption id="attachment_8410" align="aligncenter" width="640"]Mapa zagrożeń Mapa zagrożeń - efekt pracy uczniów Gimnazjum nr 16.[/caption]

Straż Miejska w Gdańsku jest pełna uznania dla młodzieży z Gimnazjum nr 16. Cieszymy się, że konkurs Safe & Cool zaowocował tak wspaniałą inicjatywą. Mapa miejsc niebezpiecznych to doskonały pomysł i bardzo dobre narzędzie, przydatne podczas planowania działań prewencyjnych i profilaktycznych, mających na celu zapewnienie porządku i spokoju w dzielnicy.