Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Młodość bez procentów

Ty prosisz o alkohol, my prosimy o dowód osobisty.

Straż Miejska w Gdańsku partnerem V edycji kampanii " Młodość bez procentów".

Już od 10 lat Straż Miejska w Gdańsku aktywnie włącza się w akcję. I tym razem nasze działania zakończyły się sukcesem. Przeprowadziliśmy około 100 szkoleń, które miały na celu wzrost odpowiedzialności sprzedawców oraz zmniejszenie dostępu napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim – mówi Agnieszka Solecka – Kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku.

W ramach kampanii funkcjonariusze zostawiali w sklepach materiały informacyjne z wizerunkiem ambasadorki akcji – Agnieszki Rylik – mistrzyni świata w boksie. W trakcie szkoleń uczestnicy zapoznawali się z przepisami ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". Strażnicy przekonywali właścicieli sklepów, że poprzez udział w kampanii dołączą oni do wielu placówek handlowych, które dzięki zaangażowaniu się w przedsięwzięcie wzmacniają swój pozytywny wizerunek w dzielnicy i na osiedlu jako miejsce bezpieczne, gdzie przestrzega się prawa i nie sprzedaje się alkoholu osobom niepełnoletnim.

Co dwa lata dokonywane jest podsumowanie działań kampanijnych, połączone z nagradzaniem właścicieli placówek handlowych biorących w niej udział i tworzeniem tzw. Grona Nieobojętnych Sprzedawców.

Tytuł „Nieobojętnego Sprzedawcy” w V edycji kampanii „Młodość bez procentów” otrzymało 10 właścicieli:
  • Tatiana Otwinowska, Restauracja „Kresowa” Ograna 12
  • Krzysztof Szwaczkowski, Kawiarnia „Dekko Cafe” Mariacka 37/ 39
  • Elżbieta Elwertowska, Sklep spożywczy Rzeczypospolitej 1 B
  • Kazimierz Kuleta, Sklep spożywczy Cieszyńskiego 36/ 42
  • Beata Zaleska, Restauracja „Fellini” Targ Rybny 6 b/ c
  • Piotr Wocial, Restauracja „Żuraw” Długie Pobrzeże 32
  • Krzysztof Kwiecień, Kawiarnia „Pikawa” Piwna 14/15
  • Andrzej Szymczak, Sklep spożywczy Bitwy Oliwskiej 34
  • Hanna Solarska, Bar „SCAMPI” Targ Rybny 10 c
  • Lilianna Pietraszek, Robert Pietraszak, Winiarnia „Pietraszek” Złotników 13/ 18

"Młodość bez procentów" jest profilaktyczną kampanią informacyjno - edukacyjną prowadzoną od 2002 r. przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Policji oraz Strażą Miejską pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

Więcej informacji o Kampanii na stronie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień: www.gcpu.pl Telewizyjna relacja ze spotkania funkcjonariuszy z Agnieszką Rylik. [gallery link="file" ids="6873,6874,6875"]