Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mieszkańcy Śródmieścia rozmawiali z prezydentem Gdańska

Spotkanie "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" - Zespół Szkół Łączności, 16 marca 2015 r.

Codzienne problemy oraz plany inwestycyjne w Śródmieściu były tematem kolejnego, 49. spotkania prezydenta Gdańska z mieszkańcami. Odbyło się ono w poniedziałek, 16 marca w Zespole Szkół Łączności przy Podwalu Staromiejskim. W obecnej kadencji zmieniła się nieco formuła debat Pawła Adamowicza z gdańszczanami, a także ich nazwa, która teraz brzmi: „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”.

W spotkaniu uczestniczyło koło 200 osób. Najpierw prezydent opowiedział o planowanych oraz realizowanych w Śródmieściu inwestycjach i przedsięwzięciach. Potem oddał do dyspozycji mieszkańców swoich czterech zastępców. Rozmowy z nimi odbyły się w osobnych salach.

Jak zwykle, do dyspozycji gdańszczan byli też strażnicy miejscy. Przez ponad trzy godziny przedstawiciele formacji przyjmowali zgłoszenia od mieszkańców, odpowiadali na pytania, rozdawali materiały informacyjne, edukacyjne oraz drobne gadżety. Przy naszym stoliku można też było obejrzeć animowane spoty, przygotowane w ramach kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto”.

[gallery link="file" ids="12240,12242,12243"]

Poniedziałkowe spotkanie z cyklu Twoja dzielnica – Twój Gdańsk poprzedziły warsztaty z przedstawicielami lokalnej społeczności, a także robocza wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w Śródmieściu. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i sugestie zapisano w raporcie, z którym każdy mógł się zapoznać. W oparciu o ten dokument opracowano zadania dla jednostek miejskich.

Na podstawie wczorajszych rozmów z mieszkańcami oraz ustaleń, w ciągu dwóch tygodnie powstać ma kolejny raport. Zostanie on przedstawiony radnym dzielnicowym, można go będzie też znaleźć na stronie www.gdansk.pl. Odbędzie się również spotkanie podsumowujące.

[gallery link="file" ids="12244,12245,12246"]

W informacji wykorzystano materiały prasowe ze strony: gdansk.pl