Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mieszkańcy ocenili Straż Miejską

Mieszkańcy ocenili Straż Miejską

Niezłe notowania w kategorii „zaufanie” oraz zadowalająca ocena pracy funkcjonariuszy. Takie są wyniki ankiety, przeprowadzonej przez Straż Miejską w Gdańsku podczas spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnic Orunia, Lipce i Święty Wojciech.

Respondenci mieli wskazać największe problemy w swoim otoczeniu, oszacować wpływ straży na poprawę ładu i porządku w mieście, określić swoje zaufanie do funkcjonariuszy i ocenić współpracę z nimi (o ile taka miała miejsce).

Mieszkańcy dzielnic Orunia, Lipce oraz Święty Wojciech uznali, że największe problemy mają z nielegalnymi wysypiskami śmieci oraz brudnymi i nieodśnieżanymi zimą chodnikami. Dokuczliwe są dla nich także nieczystości pozostawiane po zwierzętach.

W kilku kategoriach respondenci wystawiali Straży Miejskiej w Gdańsku i jej funkcjonariuszom noty. Zaufanie do formacji oceniono (w skali od 1 do 5) na 3,25. Wpływ działań mundurowych na poprawę ładu i porządku publicznego w mieście – na 2,83.

Z prośbą o pomoc lub interwencję zwracało się do Straży Miejskiej 77% ankietowanych. Pośród tych osób satysfakcja z kontaktu z funkcjonariuszami uzyskała średnią ocenę 3,2. Notowania są zadowalające, ale jednocześnie wskazują, że nie brak elementów, które należałoby poprawić.

Mieszkańcy sugerowali też, jakich dodatkowych działań oczekiwaliby od Straży Miejskiej. Najczęściej pojawiającą się sugestią było zwiększenie liczby patroli.

Jak się okazało, niemal wszyscy ankietowani potrafią skontaktować się ze Strażą Miejską w Gdańsku i znają interwencyjny numer 986. Większość wie też gdzie mieści się główna siedziba formacji. Najliczniejszą reprezentację osób, które zdecydowały się uczestniczyć w ankiecie, stanowiła grupa w wieku powyżej 50 roku życia.

Straży Miejskiej w Gdańsku bardzo zależy na ścisłej współpracy z mieszkańcami oraz na ich opiniach i ocenach. Dlatego też o wypełnienie identycznych ankiet funkcjonariusze będą prosić podczas każdego kolejnego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z lokalną społecznością.