Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dnień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca - Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Narkomanii.

Straż Miejska w Gdańsku od dziesięciu lat prowadzi autorski program na rzecz eliminowania handlu i spożycia narkotyków w szkołach pt. „Narkotyki? Ze mną nie wygrasz!”. Tylko od początku tego roku strażnicy przeprowadzili 95 zajęć przeszkalając prawie 2000 młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W trakcie spotkań funkcjonariusze informują o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków oraz przepisach prawnych określających zasady odpowiedzialności karnej za posiadanie, handel oraz nakłanianie do spożycia narkotyków. Integralną częścią zajęć  jest prezentacja przy użyciu psa, który potrafi wyszukać narkotyki. Choć każda szkoła ma swój program profilaktyki szkolnej zawierający elementy przeciwdziałania narkomanii to szkolenia Straży Miejskiej wzmacniają przekazywaną wiedzę – mówi Kierownik Referatu Profilaktyki Agnieszka Solecka. Kładziemy również duży nacisk na informowanie na temat odpowiedzialności karnej – dodaje.

Straż Miejska wspiera również działania Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” realizującego kampanię informacyjno-edukacyjną „NARKOTYKI INFO.PL - czysta informacja” adresowaną do mieszkańców Trójmiasta.