Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Miasto wolne od ulotek

Straż Miejska w Gdańsku przypomina, że legalne naklejanie ulotek wymaga zgody zarządzającego obiektem.

W związku z regularnie występującym procederem polegającym na umieszczaniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, tj. na słupach oświetleniowych, znakach drogowych, elewacjach, rynnach, skrzynkach energetycznych ulotek, plakatów, ogłoszeń itp. Straż Miejska w Gdańsku apeluje do mieszkańców miasta by zgłaszali każdy zauważony tego typu przypadek na bezpłatny numer alarmowy 986. Gdańszczanie mogą również na własną rękę zrywać nielegalne reklamy, które szpecą wiaty przystanków, a także często uniemożliwiają prawidłowe odczytanie rozkładu jazdy.

Plakaty, ogłoszenia i ulotki można legalnie umieszczać m.in. na specjalnych tablicach znajdujących się obok przystanków komunikacji miejskiej.

Umieszczanie ogłoszeń, plakatów, afiszów, apeli, ulotek, napisów lub rysunków w miejscach do tego nie przeznaczonych bez zgody zarządzającego tym miejscem, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Podstawą do podjęcia interwencji jest art. 63a §1 Kodeksu Wykroczeń: “Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny".

[gallery link="file" ids="9074,9075,9076"]