Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Miasteczko Ruchu Drogowego

Polskie ulice i drogi nie należą do najbezpieczniejszych. Niestety co roku giną na nich tysiące ludzi, w tym wiele dzieci.

W 2010r. w 38776 wypadkach zginęło 3902 osób, z czego 112 dzieci. Aby zmniejszyć te tragiczne statystyki, w Straży Miejskiej w Gdańsku stworzono Miasteczko Ruchu Drogowego. W roku 2008 zrodził się pomysł stworzenia programu, który popularyzowałby rower jako nowoczesny i ekologiczny środek transportu a równocześnie przygotowywał dzieci i młodzież do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Tak powstał program „Bezpiecznie na rowerze”, prowadzony przez funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku. Podczas spotkań ze strażnikami dzieci poznają przepisy ruchu drogowego, dowiadują się jak przygotowany powinien być rowerzysta oraz jakie wyposażenie winien mieć „bezpieczny rower”. Uczą się również podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Co ważne Miasteczko Ruchu Drogowego przygotowuje dzieci do uzyskania karty rowerowej. Na jego terenie odbywa się pod okiem strażników praktyczna część egzaminu, który umożliwi uzyskanie pierwszego ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w ruchu drogowym. Miasteczko Ruchu Drogowego jest odzwierciedleniem rzeczywistych warunków w ruchu drogowym. Posiada przejścia dla pieszych, skrzyżowania, przejazd kolejowy. Wyposażone jest w znaki drogowe i sygnalizację świetlną. Na sprawdzenie umiejętności jazdy w trudnych warunkach pozwala tor przeszkód. Uczestnicy ruchu drogowego od początku uczą się zasad bezpieczeństwa. Wyposażeni są w kaski ochronne i kamizelki odblaskowe. Od otwarcia miasteczka 12 września 2008r. do dnia dzisiejszego przeszkolono w nim ok. 500 dzieci. W miasteczku odbywają się również Miejskie Turnieje Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym organizowane wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. W ramach programu „Bez strachu, agresji, bezpiecznie” Referat Profilaktyki przeprowadza spotkania pod tytułem „Bezpieczna droga do szkoły”. Są one skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, podczas których wykorzystywany jest zestaw Autochodzik. Łącznie w 2009 i 2010r. przeprowadzono 155 spotkań dla ponad 2300 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.