Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Mandaty za zabłocone jezdnie

Autor: Andrzej Hinz
Współczesne place budowy są nieodłącznym elementem rozwijających się miast i infrastruktury. Jednak pracom budowlanym często towarzyszy problem zabłoconych ulic. Dla mieszkańców stanowi to spore utrudnienie. Dla pracowników budów utrzymanie ich w czystości jest obowiązkiem i często wyzwaniem, z którym nie zawsze sobie radzą. Odpowiedzią na liczne zgłoszenia w tym temacie były niedawne kontrole przeprowadzone przez strażników miejskich.
zabłocona jezdnia po bokach bloki i dźwig budowlany

W dniach 31 stycznia – 1 lutego strażnicy miejscy z Referatu VI wspólnie z pracownikiem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zielenie (GZDiZ) przeprowadzili kontrole na kilku budowach w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, Czerskiej i Kampinowskiej. Celem akcji było sprawdzenie, czy pojazdy z budowy nie zanieczyszczają dróg błotem i innymi odpadami. Ponadto mundurowi sprawdzali, czy w przypadku zabłocenia jezdni są one regularnie sprzątane przez pracowników budowlanych.

W kilku przypadkach kontrole wykazały nieprawidłowości w tym zakresie i funkcjonariusze musieli sięgnąć po bloczki mandatowe. W sumie strażnicy wystawili cztery mandaty. Gdy pytali kierowników budowy o przyczyny zaniedbań w zakresie utrzymania czystości na drogach wyjazdowych, odpowiedzi były różne np.:

  • nie mamy odpowiedniego sprzętu do mycia pojazdów przed wyjazdem z budowy,
  • maszyna sprzątająca ma awarię,
  • musimy skupiać się na terminach budowy i oczyszczanie jezdni zeszło na dalszy plan.
ciężarówka wjeżdża na ogrodzony płotem placu budowy. z lewej strony zaparkowane samochody na drodze błoto

Zabrudzone drogi stanowią nie tylko estetyczny problem, ale także zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Błoto może powodować poślizg pojazdów, utrudniać hamowanie i zmniejszać widoczność. Dlatego apelujemy do inwestorów i wykonawców budowlanych, aby dbali o czystość dróg i stosowali się do obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 91 Kodeksu Wykroczeń „Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany”.

Art. 101. Kodeksu Wykroczeń "Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu,podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany".