Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Majowe rocznice

Autor: Andrzej Hinz
W dniach od 8 do 18 maja w Gdańsku odbyły się cztery uroczystości rocznicowe ważne dla Polaków i Gdańszczan. Hołd bohaterom i ofiarom wydarzeń, które zapisały się na kartach historii oddali między innymi: włodarze miasta, kombatanci, radni dzielnic i wojskowi. W obchodach wzięły także udział delegacje strażników miejskich. Podczas ceremonii funkcjonariusze składali wieńce i kwiaty. Mundurowi zabezpieczali także przebieg uroczystości.
strażnik z wieńcem, Aleksandra Dulkiewicz delegacje z kwiatami.JPG

Cykl obchodów rocznicowych rozpoczęła 8 maja uroczystość z okazji 76. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Ceremonia złożenia kwiatów odbyła się pod pomnikiem „Tym co za Polskość Gdańska” przy ulicy Podwale Staromiejskie. Władze Miasta podczas uroczystości reprezentowały: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak. Środowiska kombatanckie reprezentował kpt. w st. spocz. Henryk Bajduszewski. Obecne były także delegacje Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz Garnizonu Gdańsk. W imieniu zebranych gości strażnicy miejscy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.

"76. rocznica zakończenia II Wojny Światowej." na gdansk.pl

strażnik oddaje hołd pod pomnikiem Ofiar Ponar zaproszeni goście flagi Polski kwiaty.JPG

Dwa dni później 10 maja gdańscy włodarze, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziny Ponarskiej oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości z okazji 80. rocznicy zbrodni dokonanej w Ponarach. Ceremonia upamiętniająca to historyczne wydarzenie odbyła się na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Uroczystość zakończyło złożenie przez funkcjonariuszy straży miejskiej kwiatów pod Pomnikiem Ponarskim.

"Cmentarz Łostowicki. 80-lecie Zbrodni Ponarskiej" na gdansk.pl

strażnicy z kwiatami kombatanci dlegacja gości.JPG

12 maja minęło 86 lat od śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod pomnikiem marszałka, który stoi u zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego odbyła się się uroczystość upamiętniająca tę historyczną postać. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Gdańskiego Związku Piłsudczyków oraz uczniowie z Liceum Mundurowego Spartakus w Gdańsku.

"86. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego" na gdansk.pl

strażnik składa kwiaty pod pomnikiem generała Maczka prezydent Piotr Borawski delegacje z kwiatami.JPG

18 maja pod pomnikiem generała Stanisława Maczka w Gdańsku spotkali się: przedstawiciele władz miasta, kombatanci i mieszkańcy Gdańska. Podczas ceremonii uczcili pamięć żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych walczących na Zachodzie w czasie II Wojny Światowej. Uroczystości odbyły się w 77. rocznicę zdobycia Monte Casino. Po przemówieniach i modlitwie strażnicy złożyli pod pomnikiem kwiaty w imieniu obecnych delegacji.

"Gdańsk oddał hołd żołnierzom polskim walczącym podczas II wojny światowej na Zachodzie" na gdansk.pl

Wszystkie uroczystości przebiegały spokojnie. Nie odnotowano żadnych incydentów związanych z obchodzonymi rocznicami.