Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Magia Świąt Bożego Narodzenia

Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną rozstrzygnięty.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku. O nagrodę mogły ubiegać się pociechy w wieku od 4 do 10 lat. Zadaniem małych uczestników było przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej. W sumie na konkurs wpłynęło 8 prac wykonanych wieloma różnymi technikami. Rozpiętość wieku młodych twórczyń wynosiła 5 lat: dwie 5-letnie uczestniczki były najmłodsze, dwie najstarsze były w wieku 10 lat. 30 listopada Komisja Konkursowa pod przewodnictwem komendanta Leszka Walczaka dokonała oceny prac. Z uwagi na wysoki poziom zgłoszonych projektów, wybranie jednego okazało się trudniejsze niż zakładano. Dlatego też postanowieniem komisji wszystkie dzieła zostaną nagrodzone podczas zabawy mikołajkowej organizowanej dla dzieci pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku. Niemniej, koniecznym było wyłonienie jednej pracy, która zostanie użyta jako oficjalna Kartka Świąteczna Straży Miejskiej w Gdańsku w 2011 roku. Po burzliwej dyskusji wybrano pracę 7-letniej Wiktorii Langowskiej. Wszystkim małym artystkom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Poniżej przedstawiamy wszystkie prace konkursowe. Jako pierwszy projekt zwycięski, później kolejność alfabetyczna.

[gallery link="file" columns="2" include="4346, 4344, 4345, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351"]