Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Litewscy strażnicy w Gdańsku

W dniach 10-14 października gdańska Straż Miejska gościła kolegów z Wilna.

Straże miejskie Gdańska i Wilna współpracują ze sobą w ramach Komisji Bezpieczeństwa Lokalnego, działającej przy Związku Miast Bałtyckich. Komisja zajmuje się problematyką bezpieczeństwa i porządku miast morza Bałtyckiego.

Straż Miejska w Wilnie istnieje tylko 4 lata, wszelkie doświadczenia, zwłaszcza dotyczące pracy prewencyjnej, są więc dla nich bardzo cenne. W czasie pobytu nasi litewscy koledzy podpatrywali pracę strażników z Gdańska. Uczestniczyli m.in. w patrolach w rejonie Starego Miasta, Wrzeszcza i Żabianki. Brali również udział w zajęciach prowadzonych w szkołach przez Referat Profilaktyki. Dziękując za pobyt w Gdańsku Litwini podkreślali, że zdobyte doświadczenie pozwoli im efektywniej służyć mieszkańcom Wilna.

Litewscy strażnicy w Gdańsku