Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Liście i gałęzie z ogródków to też odpady

Liście i gałęzie z przydomowych ogródków to też odpady

W związku ze zbliżającym się sezonem sprzątania w przydomowych ogródkach i działkach Straż Miejska w Gdańsku przypomina, że nagromadzona podczas pielęgnacji działki roślinność to również odpad

Zgodnie z Ustawą o odpadach  zakazane jest termiczne przekształcanie śmieci (spalanie) poza spalarniami lub współspalarniami. Zapisy prawa miejscowego, obowiązującego na terenie Miasta Gdańska, wskazują sposób postępowania z odpadami roślinnymi. Odpady zielone, powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić selektywnie. Zbędna roślinność odbierana jest z budynków jednorodzinnych w workach, a z pozostałych nieruchomości także w kontenerach. Odpady zielone, zbierane na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy mogą być również gromadzone w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów roślinnych zwolnieni są właściciele nieruchomości, kompostujący odpady na potrzeby własne. Jednak kompostowanie odpadów zielonych na terenie nieruchomości, na której powstały, nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

Za spalanie odpadów poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi grozi mandat karny w wysokości do 500 PLN.