Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Liczenie osób w kryzysie bezdomności

Autor: Monika Domachowska
W nocy z 28 na 29 lutego br. w Gdańsku została przeprowadzona akcja liczenia osób w kryzysie bezdomności. W ciągu kilku godzin patrole służb miejskich i streetworkerzy odwiedzili miejsca niemieszkalne, w których można spotkać osoby bez dachu nad głową.
Ankieterka wypełnia ankietę, tuż przed nią siedzi osoba w kryzysie bezdomności.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych” zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poprzednia taka akcja miała miejsce w lutym 2019 r. Wówczas w Gdańsku przebywało 875 osób w kryzysie bezdomności. Tym razem do liczenia przystąpiono od godz. 20:00 do godz. 2:00 z 28 na 29 lutego. W ciągu dwóch ostatnich dni lutego badanie zostało przeprowadzone również m.in. w gdańskich schroniskach, noclegowniach, a także w szpitalach i zakładzie karnym – wszędzie tam, gdzie mogą przebywać osoby w bez dachu nad głową.

W liczeniu osób w kryzysie bezdomności wzięli udział m.in.: Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, Straży Miejskiej w Gdańsku i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W nocy odwiedzili m.in. ogródki działkowe, pustostany, piwnice, dworce kolejowe, parki, okolice mostów i wysypisk. W ramach akcji nie tylko liczono osoby w kryzysie bezdomności, ale także pozyskiwano informacje na temat ich wieku, wykształcenia oraz przyczyn, z powodu których znaleźli się w życiowym kryzysie. Osoby przeprowadzające ankietę nie ograniczały się do zbierania informacji, ale także oferowały kompleksową pomoc: od schronienia, przez wsparcie finansowe czy żywnościowe, po aktywizację społeczną i zawodową.

Strażnicy miejscy podczas liczenia osób bezdomnych

Podczas nocnej akcji liczenia osób w kryzysie bezdomności strażnicy miejscy skontrolowali 61 miejsc. Napotkali tam 20 osób, z czego 16 wyraziło zgodę na udział w ankiecie. W sezonie jesienno-zimowym strażnicy miejscy codziennie odwiedzają miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Ze względu na niskie temperatury są one szczególnie narażone na utratę życia czy zdrowia. Funkcjonariusze podczas każdej wizyty przedstawiają im ofertę pomocy. W lutym odwiedzili takie miejsca 439 razy. Napotkali tam 155 osób. W 31 przypadków udało im się namówić osoby w kryzysie bezdomności  do skorzystania z oferowanej pomocy: odwiezienia do pogotowia socjalnego, schroniska bądź noclegowni.

Przypominamy, że Państwa sygnały o osobach w kryzysie bezdomności są niezwykle istotne i mogą przyczynić się do uratowania czyjegoś życia. Zgłoszenia należy kierować do:

  • Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy ośrodka),
  • Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986,
  • Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).