Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Legalnie czy nielegalnie? Co się bardziej opłaca „babci handlującej pietruszką”.

Nielegalny handel uliczny

497 złotych i 70 groszy - tyle będzie wynosić różnica miedzy maksymalnym mandatem a opłatą targową za metr bieżący zajętej powierzchni w 2013 roku.

27 września 2012 roku Rada Miasta Gdańsk przegłosowała Uchwałę Nr XXX/606/12 w sprawie opłaty targowej. Dokument ten określa wysokość opłat targowych oraz zasady ich ustalania w 2013 roku. Dzienne stawki zostały nieznacznie podwyższone o około 4 procent. Podstawowa opłata dotycząca sprzedaży z ziemi, ręki, straganu bądź stołu uległa zwiększeniu o 10 groszy - do 2 złotych i 30 groszy za metr bieżący powierzchni.

Pozornie atrakcyjną alternatywą dla uczciwej konkurencji może być prowadzenie handlu poza miejscem wyznaczonym przez właściwe organy gminy. Niestety tego typu działalność to wykroczenie za które grozi wysoki mandat do 500 złotych. Warto zauważyć, że różnica między dzienną stawką za metr bieżący (2 złote i 30 groszy) i maksymalną stawką mandatu (500 złotych) wynosi 497 złotych i 70 groszy. Suma ta potencjalnie stanowi oszczędność uczciwego kupca i może być dodatkowym bodźcem zachęcającym do wyjścia z szarej strefy i rozpoczęcia konkurowania o klienta na zgodnych z prawem zasadach.