Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Lato pełne wyzwań

Lato pełne wyzwańTłumy mieszkańców i turystów oraz setki kierowców, którzy za wszelką cenę chcą pozostawić swoje auta na Głównym lub Starym Mieście w Gdańsku… Zadania związane z niewłaściwym parkowaniem pojazdów są ważne, ale nie jedyne, którym muszą stawić czoła nasi funkcjonariusze. Okres wakacji oraz czas Jarmarku św. Dominika jest dla strażników prawdziwym wyzwaniem. Dlatego też latem w centrum miasta jest więcej patroli niż zwykle. Prowadzone są także wzmożone kontrole.

Istotą działania Straży Miejskiej w Gdańsku jest zapewnienie porządku i działania prewencyjne. Lista zadań funkcjonariuszy jest bardzo długa. Stałe patrole przez cały dzień pilnują, by na Trakcie Królewskim i w jego najbliższej okolicy nie uprawiano nachalnego żebractwa i nie prowadzono nielegalnego handlu. Strażnicy informują i pomagają. Reagują, gdy dochodzi do zakłócania spokoju i porządku. Zajmują się osobami nietrzeźwymi oraz bezdomnymi. Podejmują też działania związane ze zwierzętami (domowymi oraz dzikimi). Bywa, że udzielają potrzebującym pierwszej pomocy i wzywają na miejsce właściwe służby.

Lepiej zapobiegać niż karać

Lato pełne wyzwańW miejscach, w których wykroczenia drogowe popełniane są nagminnie (Śródmieście, pas nadmorski: Jelitkowo, Stogi, Wyspa Sobieszewska), pracują stałe patrole. Zadaniem funkcjonariuszy jest zapobieganie łamaniu przepisów przez niezdyscyplinowanych kierowców. Istotny jest szacunek dla prawa. Dlatego też naszym priorytetem jest jak najmniejsza liczba popełnionych wykroczeń, a nie jak największa liczba wystawionych mandatów.

Przy okazji warto podkreślić, że nie ma takiej możliwości, by w każdym miejscu, w którym dochodzi do naruszania przepisów przez wiele godzin stał patrol. Stąd ważne jest, by reagowali także mieszkańcy i turyści, zgłaszając przypadki łamania prawa na numery: 986 (straż miejska) lub 997 (policja).

Tysiące wykroczeń, tysiące interwencji

Lato pełne wyzwańLipiec 2018 roku: W związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi strażnicy miejscy podjęli ponad 3 tysiące interwencji! Nałożyli prawie półtora tysiąca mandatów, a w niemal 500 przypadkach pozostawili kierowcom zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia (w takiej sytuacji trzeba stawić się w siedzibie straży, gdzie w zależności od złożonych przez sprawcę wyjaśnień zapada decyzja o nałożeniu mandatu, udzieleniu pouczenia lub skierowaniu sprawy do sądu). W ciągu ostatniego miesiąca funkcjonariusze zlecili odholowanie 94 pojazdów, natomiast 910 razy użyli blokad. W 32 sprawach do sądu trafią wnioski o ukaranie.

Także w czerwcu wykroczeń drogowych stwierdzonych przez gdańskich strażników było ponad trzy tysiące. Funkcjonariusze zlecili odholowanie 64 pojazdów. Blokad użyli w niemal 900 przypadkach.

Interwencja wobec sprawcy wykroczenia drogowego bywa czasochłonna. Może trwać kilka/kilkanaście minut (zwrócenie uwagi, rozmowa dyscyplinująca), około godziny (założenie i zdjęcie blokady – czyli działania podejmowane dwa razy w stosunku do tego samego pojazdu) lub kilka godzin (odholowanie pojazdu). Nawet kilkadziesiąt dni trwa prowadzenie sprawy w przypadku stwierdzenia wykroczenia pod nieobecność sprawcy.

Kierowco, patrz na znaki!

W związku ze zmienioną tymczasowo organizacją ruchu w Śródmieściu Gdańska, kierowcy powinni bacznie zwracać uwagę na aktualne oznakowanie. Odradzamy jazdę na pamięć oraz bezkrytyczne stosowanie się do wskazówek nawigacji!

Aby uniknąć drogowego chaosu w Strefie Ograniczonej Dostępności, przy wjazdach do niej stoją patrole, które między innymi sprawdzają pozwolenia na wjazd na teren SOD. Niestety, jak wynika z doświadczeń strażników, wśród mieszkańców Starego i Głównego Miasta są osoby, które nie zdążyły odebrać w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni aktualnych identyfikatorów. W ich własnym interesie jest, by zrobić to jak najszybciej.

Widzisz wykroczenie – dzwoń na 986!

Lato pełne wyzwańMieszkańcy bardzo chętnie zgłaszają straży miejskiej potrzebę podjęcia interwencji. Zadają też pytania, proszą o pomoc. Nieustannie zachęcamy wszystkich do korzystania z naszego numeru 986.

W 2017 roku dyżurni Stanowiska Kierowania odebrali 109 040 telefonów. Przyjęli 43 272 zgłoszenia, z których 24 892 przekazali do realizacji. Do dyspozycji osób dzwoniących są dwie linie telefoniczne. Jeśli obie są w danym momencie zajęte, trzecia dzwoniąca osoba musi niestety poczekać.